Formularz zwrotu

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

Pobierz formularz zwrotu
Adres, pod który należy odesłać produkt:

NA SZOSIE Marek Bala
ul Wczasowa 1, 05-077 Warszawa